16.1 C
Nitra
pondelok, 5 júna, 2023

Novela obchodného zákonníka prinesie zaujímavé zmeny

Od budúceho roku sa zavedie možnosť výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských právnických osôb medzi zahraničnými obchodnými registrami, v ktorých je podnik zapísaný.

Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Taktiež sa zavedie povinnosť oznámenia zahraničnému obchodnému registru, do ktorého je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby, že došlo k uloženiu účtovnej uzávierky. Návrh pochádza z dielne ministerstva spravodlivosti SR. „Vládnym návrhom taktiež možno zjednodušene zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie,“ uviedol v návrhu dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.

Zároveň sa umožní obchodným spoločnostiam rozšíriť svoju činnosť prostredníctvom registrácie dcérskych spoločností, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť právnu istotu, čím sa minimalizujú prípady, keď v dôsledku oneskorenia pri registrácii spoločnosti alebo príliš vysokej neistote v dôsledku nejasných postupov dochádza k strate obchodných príležitostí alebo k rozhodnutiu spoločnosť nezaložiť. Spoločnosť s ručením obmedzením je možné založiť zjednodušeným spôsobom aj prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Spoločnosť založená zjednodušeným spôsobom môže byť založená len za účelom podnikania. Taktiež budú limitované predmety podnikania v prípade zjednodušeného založenia spoločnosti s ručeným obmedzením len na vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností pre účely založenia právnickej osoby či zriadenia podniku zahraničnej osoby.

Správcom vkladu môže byť len konateľ spoločnosti. Taktiež sa pri založení spoločnosti zjednodušeným spôsobom neustanovuje dozorná rada. Novelou sa ďalej zaviedlo, že registrovaný súd aj bez návrhu vykoná zápis údajov o podniku a taktiež bez návrhu vykoná zmeny pri údajoch o podniku zahraničnej osoby, ak zahraničný obchodný register oznámi, že došlo k zmene zákonom vymedzeného rozsahu údajov o zapísanej zahraničnej osobe. Registrovaný súd bude povinný aj bez návrhu vymazať podnik, ak mu zahraničný obchodný register oznámi, že došlo k zániku alebo k výmazu zapísaného podniku.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články