-0.6 C
Nitra
utorok, 7 decembra, 2021

Nitra: UKF pripravila počas Týždňa vedy a techniky 32 vedeckých podujatí

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa zapojí aj v tomto roku do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Zamestnanci a študenti UKF pripravili 32 vedeckých podujatí. Týždeň vedy a techniky sa uskutoční od 8. do 14. novembra. Tohtoročný 18. ročník je opäť poznamenaný epidemickou situáciou na Slovensku a v Nitrianskom kraji. Vedecké podujatia organizované pracoviskami univerzity sa preto presúvajú prevažne do online priestoru a exteriéru. Informovala o tom prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť Mária Bauerová.
      Záujemcovia z radov odbornej a laickej verejnosti sa môžu aj virtuálnym spôsobom zúčastniť na odborných prednáškach, seminároch, besedách, workshopoch, súťažiach a výstavách, majú možnosť nahliadnuť do laboratórií. Cieľovou skupinou UKF sú najmä mladí ľudia, študenti ako potenciálni uchádzači o štúdium a vedeckú prácu na univerzite.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Každoročne ho organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Zdroj: TASR

Foto: Archív NN

Prečítajte si tiež

Najnovšie články