0.7 C
Nitra
utorok, 7 decembra, 2021

Nitra: Pedagógovia a študenti z UKF vybudujú fiktívny cvičný hotel

Budúci odborníci na cestovný ruch na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa budú môcť na svoje povolanie pripravovať vo fiktívnom cvičnom hoteli. Trojročný projekt s finančným grantom vyše 147.000 eur bude univerzita realizovať v rámci programu Erasmus+.
      Projekt reaguje na nové trendy v cestovnom ruchu i na stále vyššie nároky na pracovnom trhu. „Odzrkadľuje tiež prebiehajúce globalizačné procesy a udržateľný prístup k poskytovaniu služieb v podmienkach inteligentného a udržateľného cestovného ruchu 4.0,“ uviedol Norbert Beták z Katedry cestovného ruchu (KCR) na UKF.
      Ako doplnil, projekt okrem iného vytvorí aj priaznivé podmienky na zavedenie nových SMART digitálnych technológií do výchovy budúcich odborníkov v cestovnom ruchu. „Bude riešiť aj súčasné trendy udržateľného rozvoja hotelových služieb, zabezpečenie ekologického prevádzkovania hotela a inteligentné riešenia pre interkultúrnu komunikáciu v rámci medzinárodnej siete hotelov,“ doplnila Zuzana Palenčíková z KCR UKF.
      Do projektu fiktívneho cvičného hotela sa zapoja aj riešiteľské tímy zo zahraničia. Okrem Slezskej univerzity v Opave v Českej republike to budú aj maďarskí riešitelia z Panónskej univerzity vo Veszpréme, zo Sia Biznesa Augstskola Turiba v Lotyšsku a z talianskej Universitá del Salento.

Zdroj: TASR

Foto: Archív NN

Prečítajte si tiež

Najnovšie články