18.1 C
Nitra
piatok, 9 júna, 2023

Nitra, máme problém!

Pripravila Henrieta Ďurovová, článok vyšiel aj v PLUS 7 DNÍ.

Polícia má preveriť, či nekonaním zo strany nitrianskeho primátora  nedošlo k spáchaniu trestného činu. Ide o zákaz hazardných hier na území mesta Nitra, presnejšie, neudelenie licencií.

Nitrianski mestskí poslanci ešte v roku 2019 schválili úplný zákaz herní a kasín na území mesta. Urobili tak na základe petície za zákaz hazardu, ktorú vtedy podpísalo viac ako dvadsaťtritisíc ľudí. Herne a automaty mali z mesta zmiznúť úplne a postupne tak, ako mali ich prevádzkovateľom končiť platné licencie. Asociácia zábavy a hier takýto výsledok hlasovania poslancov očakávala a verejne avizovala, že proti prijatému uzneseniu podnikne právne kroky. „Zo strany mesta ide o bezprecedentné porušovanie niekoľkých zákonných podmienok a vážne spochybňujeme aj samotné prešetrenie petície, keďže primátor sa v nej osobne angažoval a tlačil na jej vyzbieranie. Právnici preto pripravujú viacero podaní, ktoré nateraz nebudeme konkretizovať, ale veríme, že celý prípad bude mať súdnu dohru,“ reagovala na vtedajšiu situáciu hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová.

Prepočítali hlasy

Mesto Nitra protestu prokurátora, ktorý napadol všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu, nevyhovelo. Mestskí poslanci schválili VZN vlani v júni na základe petície, ktorú podpísalo 23.082 ľudí, čo je viac ako 30 percent občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov.

Prokurátor svoj protest opiera o konštatovanie, že mesto Nitra podpisy z petície fyzicky nespočítalo na všetkých 1311 hárkoch, ale iba na náhodných 51 hárkoch. „Zo zápisnice o prešetrení petície nesporne vyplýva, že mesto Nitra všetky podpisy pod petíciou vôbec nespočítalo, a teda sa riadne nepresvedčilo, či petíciou podpísalo zákonom predpísané množstvo jej podporovateľov,“ konštatuje sa v proteste prokurátora Vladimíra Bezáka. Útvar hlavného kontrolóra náhodným výberom z 1311 predložených petičných hárkov prekontroloval 51. Na každom hárku bolo predtlačených 20 riadkov, čo spolu tvorilo 1020 prekontrolovaných položiek. V týchto hárkoch sa nachádzalo dvanásť prázdnych riadkov, teda skontrolovaných bolo 1008 údajov. Z týchto údajov sa u 78 osôb zistili nezhody s evidenciou obyvateľov mesta Nitra, mali adresu trvalého pobytu mimo mesta, nemali osemnásť rokov, uviedli nesprávnu adresu trvalého pobytu či poskytli nečitateľné údaje.  Útvar hlavného kontrolóra vypočítal 7,74 percentnú chybovosť.

Zo zápisnice o prešetrení petície bolo teda jasné, že mesto Nitra podpisy pod petíciou ani nespočítavalo a ani sa nepresvedčilo, či ju podpísalo zákonom predpísané množstvo obyvateľov.

Spomínané všeobecne záväzného nariadenie z roku 2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta teda do platnosti nikdy nevošlo. Krajský súd v Nitre toto VZN po dvoch mesiacoch pozastavil na základe žaloby okresnej prokuratúry v Nitre. Prokurátor totiž vyslovil nesúlad prijatého Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitra a zákonom o obecnom zriadení.
Na jeseň však Národná rada SR schválila novelu zákona č. 287/2020 Z. z. o hazardných hrách. Jej predkladateľom bola skupina poslancov, na čele ktorých stál nitriansky primátor Marek Hattas. Na jej základe teda teraz rozhodlo mestské zastupiteľstvo o schválení uvedeného všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu na území mesta Nitra.

Nitra, máme problém!
Ilustračné foto casino.cz
Herne vymizli

Dnes už v Nitre kamenné herne, okrem stále funkčného kasína v nemenovanom nákupnom centre, nenájdete. K ich postupnému zatvoreniu prispela aj pandémia, keď rovnako ako ostatné prevádzky, museli zatvoriť. Prevádzkovatelia hazardných hier však spozorneli, keď sa objavila informácia, že hoci všetkým mala byť licencia nepredĺžená, predsa len sa našla spoločnosť, ktorej mesto licenciu krátko po odovzdaní petície proti hazardným hrám vydalo.

3. 6. 2019 bola udelené licencia CBG MR, spol. s.r.o., Bratislava (dcérska firma NOVOMATIC) na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne. 

Dátum platnosti 3. 6. 2019 do 30. 5. 2024

https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/71790

Zdržiavali sa licencie úmyselne?

Asociácia zábavy a hier okamžite neudelenie licencií napadla, a podala podnet na prokuratúru, či celý tento proces prebehol zákonne a najmä, či bolo v súlade so zákonom čakať až na prijatie nového zákona a dovtedy licencie predlžovať. „Mesto Nitra bolo povinné pri vydaní vyjadrenia Vašej spoločnosti aj jednu zo základných pravidiel správneho konania a to zásadu rýchlosti konania,“ píše sa v reakcii na spomínaný podnet. „Jednoznačne je možné skonštatovať, že mesto Nitra sa uvedenou zásadou pri vybavovaní žiadosti spoločnosti XXX (požiadala o anonymitu) neriadilo, nakoľko od podania žiadosti do ich vybavenia uplynulo viac ako 60 dní a mesto Nitra nemalo žiadnu prekážku, pre ktorú nemohlo žiadosti vybaviť plynule bez prieťahov.“ Na túto zistenú nečinnosť mesta reagovala prokuratúra v Nitre prokurátorským opatrením, upozornením ešte v decembri 2020.

„Nakoľko z Vášho podania ako aj z podaní iných podávateľov vyplýva, že táto nečinnosť bola spôsobená nekonaním primátora mesta, respektíve účelovým čakaním do nadobudnutia zákona č.287/2020 Z.z. o hazardných hrách, bola táto skutočnosť vyťažená trestnému úseku na ďalšie konanie a posúdenie, či nekonaním zo strany primátora mesta Nitra nedošlo k spáchaniu niektorého z trestných činov,“ píše sa vo vyjadrení okresnej prokuratúry.

Nitra, máme problém!
Bývalé kasíno v Nitre v Lipe, dnes je tam posilňovňa
Zámer či nedopatrenie?

To, že poslanci primátora  upozorňovali na možný prešľap v zákone, nám potvrdil aj poslanec mestského zastupiteľstva v Nitre Ján Greššo. „Zo zápisníc zastupiteľstva je jasne vidieť, že primátor bol upozornený, jasne pochopil to upozornenie a v následnej reakcii nepriamo potvrdil, že vedome a úmyselne s termínmi vyjadrení k žiadostiam manipuloval. Podotýkam, že proti vôli príslušného odborného pracovníka mestského úradu, ktorý všetky rozhodnutia v termíne pripravil a predložil primátorovi na podpis,“ reagoval na naše otázky. „Nemáme však vedomosť o tom, či prebieha vyšetrovanie a či pán vedúci Oddelenia daní a poplatkov (Vladimír Petrík) bol vypovedať. Viem ale s istotou to, že stanoviská k licenciám, ktoré mal primátor podpísať, pripravil pán Petrík riadne a včas, o čom zakaždým informoval primátora mailom.“ A ako dodal, všetky tieto dôkazy sú verejné, stačí si pozrieť záznamy z minuloročného decembrového zastupiteľstva.

Mesto bez herní, ale za akú cenu?

To, či sa mestu Nitra naozaj podarilo zbaviť hazardu, je jedna vec, či to spravilo zákonným spôsobom je zasa vec druhá. Isté je, že tí, ktorí chcú, si do automatov môžu eurá nahádzať blízkom okolí, kde herne stále existujú a fungujú. Budete totiž šokovaní, ale hazardu nezabránili ani neudelené licencie ba ani pandémia a zatvorené prevádzky. Podarilo sa nám získať údaj o tom, koľko Slováci vložili do hazardných hier počas prvých troch mesiacov tohto roka. Je to 1,5 miliardy (!) eur, pričom sa všetky stávky a hry uskutočňovali výhradne v online priestore. Pre porovnanie, v minulom roku to bolo v tom istom období „iba“ 1,2 miliardy, pričom sa hralo aj v kamenných herniach… Oslovili sme aj Asociáciu zábavy a hier (AZAH), aby sa k aktuálnemu dianiu vyjadrila, no PR manažérka Dominika Lukáčová nám poslala len krátke stanovisko. „Vec je predmetom konania orgánov verejnej moci a z tohto dôvodu sa ku konaniu primatora Hattasa voči miestnym prevádzkovateľom hazardných hier nebudeme vyjadrovať. Ak budeme vedieť konečné rozhodnutie, potom sa k veci radi vyjadríme.“ 

Rovnako strohé na slovo bolo aj mesto Nitra. „Na pokyn prokurátora pripravuje naše právne oddelenie reakciu a nebudeme ju zverejňovať skôr ako ju dostane prokurátor. Nie, nekomunikujeme s asociáciou, nemáme na to dôvod. Asociácia háji prevádzkovateľov tvrdého hazardu, proti ktorému od začiatku bojujeme, takže sa názorovo rozchádzame vo všetkom. V Nitre momentálne nie sú žiadni prevádzkovatelia tvrdého hazardu, teda nie sú tu rulety, videolotérie ani výherné prístroje. Iba jedna firma má licenciu na prevádzku kasína do mája 2024, všetci ostatní vďaka nášmu boju s hazardom skončili a na ich miesta sa dostali zmysluplnejšie prevádzky, konkrétne potraviny, kaviareň alebo fitnes centrum,“ reagovalo na naše otázky prostredníctvom hovoru Tomáša Holúbeka.

A hoci sa to zrejme odporcom hazardu páčiť veľmi nebude, kocky sú hodené. Je zjavné, že AZAH podnikne všetky právne kroky na to, aby rozhodnutie mesta Nitra nejakým spôsobom zvrátila a určite bude riešiť tzv. ušlý zisk.

Čo potom a čo v prípade toho najhoršieho scenáru?

Reagovať na článok môžete na redakcia@nitranoviny.sk

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články