-2.9 C
Nitra
utorok, 7 februára, 2023

Nie je kolobežka ako kolobežka: TOTO hovorí o ich rozdieloch ZÁKON

Rozdiely medzi klasickou a elektrickou kolobežkou vysvetlil generálny prokurátor Maroš Žilinka a vysvetlil, ako ich používanie a jazdu na nich upravuje zákon.

KLASICKÁ KOLOBEŽKA VS. ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA

Pravidlá jazdy na kolobežke bez pomocného motorčeka (klasická kolobežka) a s pomocným motorčekom (elektrická kolobežka) upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osoba, ktorá sa pohybuje na kolobežke bez pomocného motorčeka (kolobežkár), sa považuje za CHODCA.

Okrem všeobecných povinností účastníka cestnej premávky sa na takú osobu vzťahujú osobitné ustanovenia zákona o chodcoch (§ 52 – 54).

Kolobežkár je povinný používať predovšetkým CHODNÍK a to jeho PRAVÚ STRANU, pričom nesmie obmedziť ani ohroziť ostatné osoby používajúce chodník. Kde chodník nie je, alebo je neschodný, pohybuje sa klobežkár po ĽAVEJ KRAJNICI a kde krajnica nie je, čo najbližšie pri ĽAVOM OKRAJI VOZOVKY. Kolobežkári sa po krajnici alebo po okraji vozovky môžu pohybovať len V RADE ZA SEBOU (nie vedľa seba). Za zníženej viditeľnosti musia mať kolobežkári idúci po krajnici alebo po okraji vozovky viditeľne umiestnené REFLEXNÉ PRVKY alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Kolobežkár je povinný sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky.

Kolobežka s pomocným motorčekom (elektrická kolobežka) je NEMOTOROVÉ VOZIDLO a osoba, ktorá ho vedie sa považuje za VODIČA.

Okrem všeobecných povinností účastníka cestnej premávky sa na osobu, ktorá vedie elektrickú kolobežku, primerane vzťahujú povinnosti vodiča (§ 4) a ustanovenia o jazde na kolobežke s pomocným motorčekom (§ 55a).

Pozor, kolobežka!

Vodič elektrickej kolobežky NESMIE počas vedenia kolobežky POŽIŤ ALKOHOL alebo inú návykovú látku, či viesť kolobežku po ich požití, s výnimkou jazdy v obci alebo na cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 g etanolu na kg hmotnosti osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Elektrickú kolobežku smie NA CESTE viesť len osoba STARŠIA AKO 15 ROKOV. Táto veková hranica neplatí (a teda kolobežku môže viesť aj osoba mladšia) pri jazde na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne.

Vodič elektrickej kolobežky smie jazdiť po PRAVEJ STRANE CHODNÍKA, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len AK NEOHROZÍ a NEOBMEDZÍ CHODCOV a NESMIE PREKROČIŤ RÝCHLOSŤ CHÔDZE.

Nie je kolobežka ako kolobežka: TOTO hovorí o ich rozdieloch ZÁKON

Smie jazdiť aj po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, AK NEOHROZÍ a NEOBMEDZÍ CYKLISTOV.

Na elektrickej kolobežke možno jazdiť len JEDNOTLIVO ZA SEBOU. Počas jazdy musí vodič držať riadidlá oboma rukami, s výnimkou ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Na elektrickej kolobežke NEMOŽNO VIESŤ PSA či INÉ ZVIERA a VOZIŤ PREDMETY sťažujúce vedenie kolobežky. Na kolobežke NIE JE DOVOLENÁ JAZDA VIACERÝM OSOBÁM.

K najčastejším poraneniam na kolobežkách patria úrazy hlavy

Vodič elektrickej kolobežky MÔŽE POUŽIŤ priechod pre chodcov alebo priechod pre cyklistov, pričom na nich jazdí vpravo.

Zákon NEUKLADÁ POVINNOSŤ chrániť si počas jazdy na elektrickej kolobežke (rovnako tak klasickej kolobežke) hlavu riadne upevnenou OCHRANNOU PRILBOU, v záujme ochrany vlastného zdravia však použitie ochrannej prilby určite ODPORÚČAM.

Počas jazdy ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI musí byť elektrická kolobežka vybavená zadným červeným odrazovým sklom a predným bielym odrazovým sklom, ktoré môžu byť nahradené reflexnými prvkami na odeve vodiča a svietidlami svietiacimi dopredu bielym svetlom a dozadu červeným svetlom (§ 32 vyhlášky MDaV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke).

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články