6.5 C
Nitra
pondelok, 5 decembra, 2022

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA

Dňa 23.9.2022 nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, Nitra oslávila 15 rokov svojho fungovania a zároveň zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA ambulantnou formou za účasti zástupcov NSK, Mesta Nitra, ÚPSVR Nitra a iných spolupracujúcich subjektov.

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, so sídlom v Nitre získala finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na implementáciu projektu BUDÚCNOSŤ BEZ NÁILIA. „Potrebu projektu vystihuje dopyt po službách, ktorými môžeme  podporiť  včasnú pomoc rodinám v domácom a rodovo podmienenom násilí. Doterajšia ponuka služieb na Slovensku  postráda ponuku špecializovaných  služieb, ktoré môžu urýchliť procesy v kombinácii pomoci pre viacero ohrozujúcich  faktorov.  Jedná sa o násilie a závislosť  v blízkych vzťahoch“, konštatovala riaditeľka centra Ľuba Pavelová.  

Nezisková organizácia oslávila 15. narodeniny a zahájila projekt BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA
Budúcnosť , zdroj fb

Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných  služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný cieľovej skupine. Ďalej dodala: „I napriek tomu, že závislosť  nevyhodnocujeme  ako  faktor, ktorý v individuálnych dynamikách jednotlivých žien môže ospravedlniť násilné správanie,  vyskytuje sa v príbehoch našich klietiek/ov  veľmi často a klientky/ti, ktoré do našej organizácie prichádzajú , sa bez jeho riešenia  nemôžu posunúť dopredu ani v riešení násilia. Ak sa teda závislosť a násilie paralelne  vyskytujú v živote klientiek/ov ženy( je jedno, na ktorej strane), intervencie by mali smerovať aj do tejto oblasti.“ 

Ďalšou priamou cieľovou skupinou projektu sú deti klientok/ov ohrozených násilím v kontexte závislosti, ktorých vývin je v takomto prostredí ohrozený a týchto rodinách strádajú. V rámci projektu im bude poskytnutá priama pomoc v podobe intervencií psychologickej, špeciálno-pedagogickej, právnej , starostlivosti so zapojením a vyškolených študentov v programe BUDDY.

Súčasťou projektu budú aj vzdelávacie aktivity zamerané na rozšírenie zručností a kompetencii učiteľov základných škôl pri identifikácii problémového správania detí, ktorí realizujú priamu vzdelávaciu činnosť a sú v priamom kontakte s deťmi.

Na realizácii projektu sa podieľa aj Partner projektu Poradenské centrum ALEJ, Bratislava, ktoré   dosahuje minimálne štandardy EÚ a má vysokú odbornú kredibilitu. Pracovníčky sú uznávanými odborníčkami pracujúcimi dlhodobo v oblasti domáceho a  rodovo podmieneného násilia, zamerané na poskytovanie efektívnych intervencií v oblasti násilia a traumy. Organizácia bude zodpovedná za zlepšenie  poradenských služieb a zvýšenie odbornosti  účastníkov vzdelávacieho programu, vzájomnú spoluprácu v  návrhoch na koncepčné systémové riešenia a inovácie v riešení problematiky  násilia v kontexte závislosti  na Slovensku.

Projekt „BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA“ získal grant z Nórska v sume 341 997,50 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 60 352,50 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková výška projektového grantu predstavuje 402 350 €. Hlavným cieľom projektu je podporiť budovanie špecializovaného poradenského centra v existujúcich podmienkach neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, Nitra. Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný cieľovej skupine. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch.

BUDÚCNOSŤ,n.o. Nitra vznikla v roku 2007 a poskytuje komplexné služby dospelým osobám, deťom a ich rodinám, ktoré sú ohrozené závislosťou a násilím v kontexte závislosti.

(ts)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články