3.1 C
Nitra
sobota, 28 januára, 2023

Neprehliadnite: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2021

Mesto Nitra v roku 2021 hospodárilo podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry a schváleného rozpočtu
a údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

Záporný rozdiel medzi upravenými skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu (§ 16
odst.6 zákona) vo výške – 2 387 028,45 € svedčí o tom, že mesto v roku 2021 nedokázalo vykryť svoje výdavky príjmami rozpočtu a muselo na vykrytie výdavkov použiť rezervný fond a návratné zdroje financovanie vrátane kontokorentného úveru, ktorý bol pretransformovaný na splátkový úver so splatnosťou 5 rokov. Tento ukazovateľ informuje o tom, že mesto hospodárilo deficitne z pohľadu bežného a kapitálového rozpočtu.

Súčasťou materiálu záverečného účtu je aj rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie mesta SZSS za rok 2021, výsledok hospodárenia organizácie bude preúčtovaný v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.

Kreatívne centrum nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť

V rámci rozboru hospodárskej činnosti príspevkovej organizácie Kreatívne centrum je uvedené, že v roku 2021 organizácia nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, čiže nevykonávala žiadnu hospodársku činnosť. V tejto súvislosti upozorňujem na ustanovenie §21 zákona č.523/2004 Z.z., podľa ktorého je zriaďovateľ povinný zrušiť príspevkovú organizáciu, ak zistí, že organizácia nespĺňa podmienky podľa odst.3 uvedeného § t.j. neplní úlohy obce.

Podľa vyhodnotenia rozpočtu mesta za rok 2021 je zrejmé, že úlohy Kreatívneho centra plnil Mestský úrad.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články