24.1 C
Nitra
utorok, 28 júna, 2022

Nebol som členom žiadnej politickej strany, na stretnutia s Makóom som nechodil

Vážený pán redaktor, vážení čitatelia

Pri písaní tohto stanoviska mi nie je známa téma, ani obsah článku, v texte nižšie odpovedám na všetky položené otázky.

V súvislosti s  otázkami, ktoré Ste mi adresovali vo veci vlastníctva nehnuteľností mojimi rodičmi, úhrnnými tržbami z činnosti môjho otca od roku 2020 a vo veci Vašej požiadavky zverejnenia časti majetku mojich rodičov pochádzajúcej z dedičstva uvádzam, že nie som správnym adresátom týchto otázok. Z dôvodu, že moji rodičia po celý ich profesijný život nepôsobili vo verejných funkciách, logicky nevidia dôvod udelenia súhlasu s uverejnením ich súkromných záležitostí. Vašu požiadavku vnímajú ako zásah do práva na ochranu ich súkromia neoprávneným získavaním vedomostí a poznatkov o ich súkromí ako fyzických osôb. Žiadam Vás o pochopenie pán redaktor, že ani ja ako ich syn si z úcty k nim nemôžem dovoliť klásť im podobné otázky.

Dovolím si však upresniť údaje v  položených otázkach. Môj otec od roku 1991 podniká v oblasti predaja televíznej a satelitnej techniky s montážou, ku ktorej poskytuje i servisné služby.

Predpokladám, že vo veci Vami dotazovanej ceny prevádzky blízko pošty v Nitre máte na mysli pozemok v širšom centre mesta Nitra s ruinou, ktorá o náklady na zbúranie cenu pozemku znižuje, nenachádza sa tam žiadna prevádzka, nakoľko ide o objekt v dezolátnom stave, ktorý nie je prevádzkyschopný.

Vlastnícke práva k nehnuteľnostiam rodičia nadobúdali postupne, pričom ich prevažnú časť nadobudli ešte pred mojim pôsobením vo verejných funkciách. Značnú časť príjmov rodičov teda predstavovali pred pandémiouaj príjmy z prenájmu nehnuteľnostíokrem príjmov z podnikania otca a príjmov zo zamestnania matky.

Rodičia nemajú problém preukázať pôvod majetku príslušným úradom, ale požiadavku na ich zverejňovanie považujú za vážny zásah do zákonom chránených práv.

Na Vašu otázku, kedy som naposledy navštívil Zlatý kľúčik neviem presne odpovedať. Mám za to, že keď to pandemická situácia umožňovala, tak ako som navštívil občas kaviareň tohto hotela, tak rovnako som mal množstvo stretnutí i v iných prevádzkach v Nitre. Pýtali Ste sa aj na stretnutie s p. Makóom v tomto hotely. Osobné stretnutie som s p. Makóom v Zlatom kľúčiku nikdy nemal, s výnimkou hromadných spoločenských akcií.

Pýtali ste sa i na môj vzťah s konkrétnymi osobami, kedy som sa s každým z nich spoznal a kedy som ich videl naposledy. Z titulu mojej pracovnej pozície bol nevyhnutný styk s množstvom vyššie profesijne a spoločensky postavených ľudí.

S pánmi Slobodníkom, Bistákom a Makóom som nemal bližší osobný vzťah, registrujem ich z titulu mojej verejnej funkcie. Pána Makóa som spoznal ako manažéra ešte pred jeho nástupom do štátnej služby, následne sme sa videli niekoľkokrát na rôznych pracovných a spoločenských podujatiach, no všetkých uvedených pánov som nevidel už veľmi dlho. S pánom Norbertom Bödörom som nemal žiaden osobný vzťah, nikdy sme sa nestretávali. No už z čias základnej školy sa poznám s jeho matkou – mojou učiteľkou a otcom, oboch si vážim a dlhodobo ich vnímam ako slušných a láskavých ľudí. Tiež som ich však dlhší čas nevidel.

Pýtali ste sa i na úhrnnú hodnotu môjho osobného majetku. Druhý rok pôsobím ako fyzická osoba – podnikateľ, preto Vás žiadam o pochopenie, že z hľadiska práva na ochranu súkromia nevidím dôvod na zverejnenie požadovanej informácie. Považujem však za korektné uviesť príjmy z obdobia môjho pôsobenia vo verejnej funkcii, tie spolu s príjmami z pracovnoprávnych vzťahov súvisiacich s lektorskou a publikačnou činnosťou dosahujú za obdobie 16tich rokov úroveň takmer 400.000 eur, ktoré boli riadne odvodovo a daňovo zaťažené. Príjem za služby poskytnuté v roku 2020 v mojom podnikaní spolu s príjmami z existujúcich pracovnoprávnych vzťahov presahujú hranicu 70.000 eur. Hodnota môjho majetku je pochopiteľne nižšia ako vyššie uvedené príjmy.

V súvislosti s otázkou, či mi patril účet vo švajčiarskej  HSBC banke na meno Róbert Bulla, tak ako to uvádzali Hospodárske noviny v roku 2015, skúsim odpovedať úsmevne. Bol by som veľmi rád, ak by mi médiami „prisúdený“ účet v HSBC skutočne patril. Žiaľ, nikdy som si neotváral účet v žiadnej zahraničnej banke a tobôž nie v HSBC. V súvislosti s touto otázkou po šiestich rokoch, sám vidíte pán redaktor, ako mi touto nepravdou média poškodili.

Tiež Ste sa pýtali, z  akého dôvodu som  nepreveroval korupčné podozrenia v prípade, o ktorom písal denník SME. Ako zamestnanec inšpektorátu práce som nebol na preverovanie korupčných podozrení vecne príslušný. Šlo o prípad z roku 2012, v ktorom bolo na videu zachytené nemorálne správanie sa kolegu, s ktorým sme sa dohodli na skončení zamestnania.  Ako úrad sme nevideli dôvodnosť podania trestného oznámenia, nakoľko záznam z videa neniesol znaky skutkovej podstaty žiadneho trestného činu.  Následne polícia vec preverovala so závermi, že konaním prepusteného kolegu nebol spáchaný trestný čin. Vec posudzoval po podaní sťažnosti niektorého z médií i Úrad špeciálnej prokuratúry s úplne rovnakým záverom. Pred deviatimi rokmi sa k tomuto prípadu popísalo veľa neprávd a preto úrad podal žalobu na predmetný denník, pričom príslušný súd do dnešného dňa vo veci nerozhodol ani na prvom stupni!!!. Hoci je známe, že šlo o nepotvrdené podozrenia voči môjmu kolegovi, akoby Ste touto otázkou pripisovali zodpovednosť za konanie môjho podriadeného mne.

Na otázku môjho vzťahu s p. Glendom uvádzam, že ho poznám ako bývalého krajského predsedu politickej strany z dávneho obdobia môjho menovania do funkcie riaditeľa IP a myslím že som ho videl naposledy v apríli 2019 po ukončení štúdia na právnickej fakulte, keď som mu avizoval zloženie štátnych skúšok a teda aktuálnosť môjho 5 rokov plánovaného odchodu do právnickej praxe.

Nebol som členom žiadnej politickej strany a za riaditeľa inšpektorátu práce som bol menovaný ako odborník už za vlády p. Radičovej. Vďaka erudícii a dobrým vzťahom s kolegami sme vytvorili tím, ktorý dlhé roky dosahoval najlepšie výsledky spomedzi všetkých inšpektorátov práce na Slovensku s množstvom ministerských a iných významných ocenení. Okrem mnohých spoločenských prínosov sme v rámci mojej dizertácie navrhli systém riadenia ochrany práce aplikovaný na dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach so svetovo najlepšími výsledkami, ktoré sa dnes aplikujú i v zahraničí.

No žiaľ, už viac ako rok sa denne stretávam s nástrahami poškodzujúcimi moju povesť a to od okamihu poskytnutia právnej rady slušnému človeku, ktorého sa organizovaná skupina s prepojeniami na štruktúry významných štátnych inštitúcií a štátnych databáz pokúsila podviesť. Najviac mi je ľúto, že na likvidáciu mojej osoby sa títo ľudia neštítia zájsť až na úplné dno, mám na mysli poškodzovanie mojej osoby prostredníctvom tých najcitlivejších väzieb – vlastných rodičov.

 S úctou a vďakou za uverejnenie celej mojej reakcie na položené otázky

JUDr. Ing. Róbert Bulla, PhD.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články