-0.6 C
Nitra
utorok, 7 decembra, 2021

MS SR nastaví jednotné podmienky bezúhonnosti na prácu s deťmi

Zavedením nového typu verejnej listiny, výpisu z registra trestov na prácu s deťmi, sa docieli jednotné nastavenie podmienok bezúhonnosti v tejto oblasti. Vyplýva to z novely zákona o registri trestov, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.
      Obsahom výpisu by mali byť okrem nezahladených odsúdení slovenským súdom, súdom iného členského štátu EÚ, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom SR, aj zahladené odsúdenia slovenským súdom, pokiaľ ide o trestné činy podľa vykonávacieho predpisu, ktorý vydá ministerstvo. „Ministerstvo spravodlivosti vydá vykonávací predpis, ktorý bude obsahovať zoznam trestných činov, ktoré budú vylučovať bezúhonnosť na prácu s deťmi,“ vysvetlil hovorca MS Peter Bubla.

V súčasnosti rezort školstva požaduje splnenie troch rôznych podmienok bezúhonnosti vo svojich zákonoch na prácu s mládežou – odpis registra trestov v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch, výpis z registra trestov v zmysle zákona o športe a výpis z registra trestov v zmysle zákona o podpore práce s mládežou.

MS SR nastaví jednotné podmienky bezúhonnosti na prácu s deťmi
Foto: Ilustračné NN

Bubla zdôraznil, že zavedením tohto typu verejnej listiny Slovensko prijíma opatrenie potrebné na to, aby sa osobe, ktorá bola odsúdená za spáchanie vymedzených trestných činov, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi.

„Zabezpečí sa tak možnosť, aby boli zamestnávatelia pri nábore osoby na profesijné alebo organizované dobrovoľnícke aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, oprávnení požiadať o informácie o existencii odsúdení za taxatívne vymedzené trestné činy, ktoré sú zaznamenané v registri trestov, alebo o existencii akýchkoľvek zákazov vykonávania aktivít, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, vyplývajúcich z týchto odsúdení,“ dodal Bubla.
      MS navrhuje, aby novela zákona nadobudla účinnosť od 1. marca 2022. V časti vydávania nových typov verejných listín sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2024.

Zdroj: TASR

Prečítajte si tiež

Najnovšie články