13.1 C
Nitra
pondelok, 3 októbra, 2022

Matovič urazil mimovládky. Tie reagujú otvoreným listom: Nedehonestujte našu prácu!

Mimovládne organizácie (MVO) vyzvali ministra financií SR Igora Matoviča (OĽANO), ako aj ostatných členov vlády, aby svojimi vyjadreniami nedehonestovali prácu neziskového sektora a podporovali širokú participáciu občianskych iniciatív v hľadaní efektívnych a prospešných riešení začlenenia marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Matovič po rokovaní vlády pri prezentovaní schválenia príspevku na projekt misijnej pastoračnej činnosti uviedol, že práve pastoračné aktivity sa ukazujú ako najefektívnejší spôsob práce s rómskou komunitou, v protiklade s prácou mimovládnych organizácii, ktoré podľa Matoviča zneužili grantové prostriedky určené na inklúziu rómskej komunity. Žiadnu organizáciu však Matovič nekonkretizoval.

Otvorený list ministrovi financií Igorovi Matovičovi a členom vlády SR

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 26. januára 2022 rozhodla o podpore projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách. Z rezervy vlády pôjde na tento účel jednorazová finančná pomoc Konferencii biskupov Slovenska (KBS) vo výške 330-tisíc eur. Nespochybňujeme právo vlády podporiť projekty podľa svojho uváženia a najlepšieho vedomia a svedomia. Iba si v tejto súvislosti dovoľujeme upozorniť na to, že aj mnohé iné registrované cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku odvádzajú v týchto komunitách náročnú a prospešnú prácu. Chceme veriť, že aj im sa v budúcnosti dostane rovnakej alebo aspoň porovnateľnej podpory zo strany Vlády SR, ako sa v týchto dňoch dostalo aktivitám KBS.

Čo však spochybniť musíme, je spôsob, ako podporu z rezervy vlády obhajoval minister financií Igor Matovič. Totiž, obhajovať jednostranný a jednorazový krok vlády na podporu KBS klamlivými a paušalizujúcimi útokmi na mimovládne organizácie, považujeme zo strany ministra za účelové a mimoriadne neférové.

Zástupcovia občianskeho sektora v poradnom orgáne vlády – v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie – pritom opakovane vyzývali členov Vlády SR, ako aj poslancov vládnej koalície, aby dodržiavali deklarácie Programového vyhlásenia Vlády SR o rešpekte a podpore občianskej spoločnosti a prestali šíriť hoaxy a nezmyselne útočiť na činnosť našich mimovládnych neziskových organizácií. Chceme vyjadriť sklamanie, že minister financií je jedným z tých, ktorý tieto výzvy na partnerskú spoluprácu neustále prehliada, nerešpektuje záväzky PVV a úplne zbytočne stavia hrubé múry medzi súčasnú vládu a občiansky sektor.

Riešenie kľúčových problémov a nedostatkov vo vylúčených komunitách sa neskrýva len v pastoračnej činnosti, alebo v pomáhajúcich, doučovacích a osvetových aktivitách cirkví a mimovládnych organizácií. Zásadný posun, po ktorom dlhodobo voláme, sa ukrýva v hlbokých systémových a štrukturálnych zmenách, ktoré však nemôže realizovať ani cirkev, ani občianska spoločnosť, ale ktoré sú plne v kompetencii vlády a parlamentu.

Veríme v partnerský prístup a spoluprácu. Z tohto dôvodu považujeme za veľmi potrebné vytvárať priestor na to, aby (nielen bratislavské) mimovládne organizácie, ale tiež relevantné cirkvi a náboženské spoločnosti odovzdávali svoje každodenné praktické skúseností a poznatky z terénnej práce vláde, inštitúciám štátu, ako aj regionálnej a miestnej samospráve. Iba tak môžu byť budúce intervencie vlády a samospráv vo vylúčených komunitách dobre mierené, zmysluplné a efektívne.

Takáto partnerská a dlhodobá spolupráca však nie je možná, pokiaľ budeme čeliť neustálym útokom zo strany niektorých členov vlády. Preto opakovane vyzývame ministra financií Igora Matoviča, ako aj ostatných členov Vlády Slovenskej republiky, aby svojimi vyjadreniami nedehonestovali prácu mimovládnych neziskových organizácií a podporovali širokú participáciu občianskych iniciatív v hľadaní efektívnych a prospešných riešení začlenenia marginalizovaných rómskych komunít.

Život v mnohých komunitách sa darí meniť iba vďaka obetavým pracovníkom neziskových organizácií a dobrovoľníkom naprieč celým Slovenskom, ktorí si za svoju systematickú prácu zaslúžia poďakovanie.

Vyhlásenie podporujú:

Vlado Rafael – občianske združenie eduRoma

Zuzana Havírová – Rómske advokačné a výskumné stredisko

Občianske združenie In Minorita

Barbora Mistríková – občianske združenie Divé maky

Romano Kher – Rómsky dom

Platforma občianskych organizácií

Ingrid Kosová – pedagogička, občianska aktivistka

Martina Strmeňová – Nie v našom meste

Vladimír Horváth – právnik

Peter Kočický – architekt

Viktor Teru – pedagóg

Štefan Vavrek – občianske združenie Ternipe

Vojtech Szajkó – Farebné lúče Včelince

PaedDr. Elena Cinová – Únia rómskej telesnej výchovy a športu

Branislav Tichý – analytik

Janette Knappekova, Adrian Berky – Komunitné centrum menšín

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články