0.7 C
Nitra
utorok, 7 decembra, 2021

Levice: Bývalá židovská škola sa stane po rekonštrukcii Centrom tolerancie

Predstavenie projektu rekonštrukcie židovskej školy v Leviciach bolo hlavným cieľom otváracej konferencie projektu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch levickej synagógy. Súčasťou konferencie bola prehliadka priestorov bývalej židovskej školy, na obnovu ktorej získalo mesto financie z grantového mechanizmu EHP 2014 – 2021/Nórskeho finančného mechanizmu. V budove vznikne zázemie pre synagógu, vzdelávacie a prezentačné priestory, informoval primátor Levíc Ján Krtík. Cieľom projektu je tiež zámer, aby v objekte vzniklo Centrum tolerancie.
      Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 1.216.216 eur, schválený grant pokryje náklady vo výške 900.000 eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 316.216 eur z celkových oprávnených výdavkov. Poslanci zároveň schválili zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu.
      Bývalá židovská škola bola postavená v tesnej blízkosti synagógy v roku 1935 podľa projektu viedenského architekta Jacquesa Oblatta a je charakteristickým dielom funkcionalistickej architektúry. V roku 1944 sa stala súčasťou židovského geta, odkiaľ boli levickí Židia deportovaní do koncentračného tábora. Po vojne sa už židovská náboženská obec v meste neobnovila.
      V druhej polovici 20. storočia budova slúžila pre rôzne školy, ktoré ju využívali na učebne. Do vlastníctva mesta prešla v 90. rokoch. Po rekonštrukcii synagógy v roku 2013 slúžila ako zázemie pre synagógu. Objekt sa zachoval vo vysokej miere v pôvodom architektonickom, dispozičnom a umelecko-remeselníckom riešení.
      Zrekonštruovaná židovská škola bude slúžiť ako priestor pre vzdelávanie, kultúrne aktivity, na usporiadanie workshopov, lektorské kurzy či kurzy remeselnej výroby. Aby sa nestratil pôvodný význam národnej kultúrnej pamiatky, v priestoroch zrekonštruovanej školy sa vytvorí stála expozícia o živote občanov židovskej národnosti v meste a regióne.

Zdroj: TASR

Prečítajte si tiež

Najnovšie články