15.1 C
Nitra
nedeľa, 24 septembra, 2023

Klaudia Halászová bude rektorkou SPU aj v druhom funkčnom období

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 30. marca uskutočnili voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026. Svoj post obhájila doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ktorá povedie univerzitu aj nasledujúce štyri roky.

Klaudia Halászová bude rektorkou SPU aj v druhom funkčnom období

Členovia senátu sa rozhodovali medzi troma uchádzačmi. O post rektora mala záujem aj prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., z Ústavu elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty a prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., vedúci Ústavu poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky Technickej fakulty.

Doc. Klaudia Halászová získala potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov členov senátu už v prvom kole volieb. Z 32 platných hlasov členov AS jej v tajnom hlasovaní vyjadrilo podporu 17 senátorov (51,50 %).

V rámci stanovených cieľov plánuje univerzita podľa jej slov dokončiť hlavné procesy zosúlaďovania vnútorného systému v zmysle štandardov pre vnútorný systém, štandardov pre študijné programy, habilitačné a inauguračné konanie, naďalej zintenzívňovať spoluprácu so strednými školami, s praxou, pokračovať vo vytváraní aktívnych medzinárodných kontaktov a internacionalizácii výskumu. Významnú úlohu bude zohrávať Kreatívne centrum SPU, ktoré poskytne príležitosť zapojiť sa do kreatívneho priemyslu. Základnými infraštruktúrami pre výskum a inovácie v oblasti zelenej ekonomiky a potravinárstva bude Biodom, Potravinový inkubátor. V rámci investičných a rozvojových aktivít bude univerzita pokračovať v budovaní prvkov zelenej a modernej infraštruktúry, vyvíjať aktivity na komplexnú obnovu budov a energetického hospodárstva so zohľadnením pamiatkových hodnôt stavieb, pokračovať v rekonštrukciách študentských domovov a voľnočasového zázemia pre študentov. Prioritou bude aj dobudovanie coworkingového centra ako motivujúceho a kreatívneho prostredia pre študentov v získaní prenositeľných spôsobilostí.

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Je absolventkou SPU v Nitre, fytotechnický odbor – ochrana životného prostredia. V roku 2002 získala titul doktora filozofie v odbore krajinné inžinierstvo a v roku 2014 obhájila vedecko-pedagogický titul docent v odbore krajinárstvo. Od roku 2012 do r. 2018 bola  dekankou Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. V roku 2018 bola zvolená na štvorročné funkčné obdobie na post rektorky SPU v Nitre. Doc. Klaudia Halászová je držiteľkou celého radu osvedčení, členkou vedeckých a odborných rád.

Zdroj: SPU

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články