1.3 C
Nitra
utorok, 25 januára, 2022

Kabotážna preprava: Pravidlá vysielania vodičov cestnej dopravy v rámci EÚ sa majú zjednotiť

Pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci Európskej únie (EÚ) by sa mali zjednotiť. Medzinárodná doprava v tranzite cez územie členského štátu by nemala predstavovať vysielanie. Tiež sa má určiť, ktoré dopravné činnosti majú výnimku z pravidiel o vysielaní. Kabotážna preprava má byť považovaná za vysielanie. Počíta s tým návrh zákona o organizácii pracovného času v doprave, ktorý v utorok schválila vláda.
      V nadväznosti na povinnosť SR transponovať európsku smernicu sa majú upraviť osobitné pravidlá v oblasti vysielania vodičov. S cieľom zabezpečiť účinné a primerané vykonávanie smernice v odvetví cestnej dopravy je podľa materiálu potrebné stanoviť pravidlá špecifické pre dané odvetvie.
      Informácie a doklady k vysielaniu sa majú vymieňať prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu, ktorý je už v súčasnosti využívaný na spoluprácu medzi členskými štátmi Únie a Európskou komisiou (EK). Národný inšpektorát práce (NIP) by mal poskytovať orgánom členských štátov informácie o uplatňovaní vnútroštátnych predpisov SR týkajúcich sa mobilných zamestnancov v cestnej doprave.
      Koordinované cestné kontroly by mal vykonávať každý štát na svojom území. Zaviesť sa tiež má možnosť, že vodič počas cestnej kontroly môže kontaktovať napríklad vedúceho dopravy pre doplnenie nákladného listu o poslednej medzinárodnej preprave a o každej následnej kabotážnej preprave, ktorý pre účely vysielania vo vozidle počas cestnej kontroly chýba.
      Rezort dopravy v dôvodovej správe poukázal aj na povinnosť vodiča doby pravidelného odpočinku čerpať mimo kabíny vozidla. Dopravný podnik má podľa európskeho nariadenia zabezpečiť ubytovanie vo vhodnom ubytovacom zariadení a uhradiť náklady za ubytovanie vodiča. Z tohto dôvodu sa majú ustanoviť sankcie pre dopravný podnik, ak túto povinnosť nezabezpečí.
      Výška blokovej pokuty za porušenie právnych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave je v SR nižšia ako v okolitých štátoch, mala by sa preto zvýšiť. „Slovenská republika je tranzitnou krajinou a prax inšpektorov práce ukázala, že vodiči, ktorí sú si vedomí porušení právnych predpisov v oblasti sociálnej legislatívy v doprave, radšej zvolia trasu cez Slovenskú republiku a zaplatia pokutu v Slovenskej republike, pretože je nižšia ako v okolitých štátoch,“ konštatuje sa v materiáli.
      Návrh zákona rieši aj problematiku nedostatku rušňovodičov v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, keď však prevádzka železničnej dopravy nie je zastavená.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články