-2.2 C
Nitra
nedeľa, 23 januára, 2022

Je plošné ZATVORENIE škôl v okrese NITRA ZÁKONNÉ? Bude sa tým musieť zaoberať prokuratúra!

Opäť sa mi pošte objavil zaujímavý dokument, ktorý pravdepodobne obdržala aj Krajská prokuratúra v Nitre, ktorej bol adresovaný.

Ide o podnet na preskúmanie zákonnosti vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č.286 zo dňa 7.12. 2021.

Podávateľ žiada podať protest prokurátora proti uvedenej vyhláške a následne v konaní o proteste chce dosiahnuť zrušenie označenej vyhlášky pre jej nezákonnosť.

Je plošné ZATVORENIE škôl v okrese NITRA ZÁKONNÉ? Bude sa tým musieť zaoberať prokuratúra!

Nitrianski rodičia nesúhlasia s testovaním a očkovaním detí bez súhlasu rodiča (video)

Autor odôvodňuje nezákonnosť spomínanej vyhlášky nasledovne:

Podľa § 48 odsek 1 zákona č. 355/2007 Zz ohrozenie verejného zdravia nastáva pri:

  • Výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtí na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň
  • Uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
  • Úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov

Podľa ďalšieho § 48 odsek 4 písmeno e, zákona č. 355/2007 ZZ, podľa ktorého je vyhláška vydaná, Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zrdavotníctva nariaďuje opatrenia, ktorými sú:

  • Zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že táto vyhláška mohla byť vydaná iba pri ohrození verejného zdravia nad požadovanú úroveň. Táto zákonná podmienka pre vydanie vyhlášky splnená nebola, keď v deň vyhlášky boli podľa zverejnených dát NZCI v okrese Šaľa pozitívni na koronavírus iba 12 občania (nie chorí), v okrese Zlaté Moravce 22 pozitívni, a na Piaristickom gymnáziu v Nitre nebola v karanténe ani jedna trieda, na Párovskom iba jedna trieda.

Je plošné ZATVORENIE škôl v okrese NITRA ZÁKONNÉ? Bude sa tým musieť zaoberať prokuratúra!

Tiež z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 vyhláška nemohla byť vydaná, takýto dôvod na zavretie škôl zákon nepozná.

Igor BUKOVSKÝ: Rodičia, prečítajte si odkaz detských psychológov a SPAMÄTAJTE SA!

Autor je tvrdí, že vyhláška je určite v rozpore s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa (104/1990Zb).

Z uvedených skutočností vyplýva, že napádaná vyhláška bola vydaná bez splnenia zákonných podmienok na jej vydanie, keď úrad nerešpektoval ani článok 2 odsek 2 Ústavy SR a svojvoľne zneužijúc svoje postavenie zatvoril všetky školy v troch okresoch, čím spôsobil ujmu na právach detí a vystavil ich možnému poškodeniu detí.

Tieto tvrdenia v podnete ma zaujali a určite budem pýtať k nemu stanovisku Úradu verejného zdravotníctva v Nitre a počkám na výsledok prešetrenia podnetu Krajskou prokuratúrou.

Hena Ďurovová, napísať mi môžete na redakcia@nitranoviny.sk

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články