3.2 C
Nitra
streda, 1 decembra, 2021

Inšpektori ochrany prírody vykonali 326 kontrol, uložili pokuty vo výške 63.796 eur

Inšpektori ochrany prírody a krajiny vykonali v 1. polroku 326 kontrol. Porušenie zákonov zistili v 206 prípadoch. Právoplatne uložili pokuty v 114 prípadoch, a to v celkovej výške 63.796 eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Tamara Lesná.

Inšpektori ochrany prírody vykonali 326 kontrol, uložili pokuty vo výške 63.796 eur


      Najvyššiu pokutu, 7000 eur, uložil Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny SIŽP Združeniu vlastníkov pozemkov v Jalovci. Porušenie spočívalo v tom, že v júli 2019 stavali v lese približovaciu lesnú cestu bez súhlasu okresného úradu, priblížila Lesná.
      Obyvateľovi obce Hladovka na Orave uložili inšpektori pokutu vo výške 6000 eur za to, že v júli až auguste 2019 zasypal koryto vodného toku Oravica stavebným odpadom. Zmenil tak podľa Lesnej stav mokrade bez súhlasu okresného úradu.
      Pokutu 3500 eur dostal obyvateľ Terchovej za vjazd a státie autom v ochrannom pásme chráneného stromu topoľ v Radoli, uviedla Lesná. Pokračuje, že muž navyše poškodil chránený topoľ čierny nesprávnym a neodborným rezom.
      Spoločnosť Ikea Industry Slovakia, odštepný závod Malacky Boards, dostala od SIŽP pokutu 5000 eur. Minulú jar v lokalite Modranský Šúr – Zadný Šúr spoločnosť podľa inšpekcie poškodila trvalý trávnatý porast na miestach rozmnožovania a odpočinku chránených obojživelníkov. Zároveň ide o miesto, kde sa rozmnožujú voľne žijúce vtáky, najmä cíbik chocholatý a kaňa močiarna. „Zároveň spoločnosť zmenila stav mokrade, vlhkej lúky s výskytom krovitých vŕb, druhovo bohatej na vysoko steblové ostrice, trávy a byliny, úpravou na monokultúrnu plantáž nepôvodných rýchlorastúcich drevín,“ poukázala Lesná.
      V roku 2019 tiež spoločnosť zničila poľnohospodárskymi prácami trvalý trávny porast a o mesiac na tomto území vysadila 7271 kusov rýchlo rastúcich drevín. „SIŽP má za to, že ide o protiprávne konanie, pretože spoločnosť konala bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody. Naplnila sa tak skutková podstata správneho deliktu,“ uviedla Lesná. Spoločnosť následne topole vysadené v mokradi odstránila a plochu rekultivovala.

Zdroj: TASR

Prečítajte si tiež

Najnovšie články