-7.9 C
Nitra
streda, 8 februára, 2023

Hygienici kontrolovali kúpaliská a vodné nádrže: Tu sú výsledky. Ako je na tom DUCHONKA?

V 29. týždni (ku dňu 21.7.2022) bola v prevádzke väčšina prírodných a umelých kúpalísk, ktoré prevádzkovatelia plánujú počas kúpacej sezóny 2022 prevádzkovať.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu, odberoch vzoriek na kúpaliskách a vodách na kúpanie, kontrolách hygienického stavu kúpalísk a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY

V 29. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách a na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, ktorých aktuálny zoznam nájdete v priloženom obrázku.

Hygienici kontrolovali kúpaliská a vodné nádrže: Tu sú výsledky. Ako je na tom DUCHONKA?

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky); výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty biologického ukazovateľa chlorofyl-a na odbernom mieste SKI, na všetkých odberných miestach bola zistená prítomnosť cyanobaktérií a zaznamenaná bola aj znížená priehľadnosť.

Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa chlorofyl-a bolo zaznamenané aj na VD Duchonka a okrem toho bola zistená aj prítomnosť vodného kvetu.

V dôsledku zvýšenia počtu cyanobaktérií sa kúpanie neodporúča pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom na Plážovom kúpalisku JAZERO v Košiciach; začiatkom 29. týždňa bola vykonaná aplikácia prípravkov na zlepšenie kvality vody.

Voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa. Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodnej vodnej ploche Tajch odporúčanú hodnotu nespĺňali ukazovatele: priehľadnosť, nasýtenie vody kyslíkom, farba a celkový fosfor; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Jazere Úhorná, VD Kráľová, Kaskády, Šintavské bane. Na Lipovine – Bátovce okrem priehľadnosti odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba, nasýtenie vody kyslíkom a celkový fosfor patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Zatiaľ nie sú k dispozícii výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 29. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou):Lipovina – Bátovce, Veľká Domaša – Valkov, Kuchajda, Veľký Draždiak, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Štrkovisko Horná Streda, Vodná nádrž Dubník I., Vincov les Sládkovičovo, VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka.

V 30. týždni sú plánované odbery na:Krpáčovo – jazero, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero; v auguste budú odobraté vzorky aj z ďalších prírodných vodných plôch: Rusovce-Candell, Čunovo, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská, Palcmanská Maša.

Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná VN Ružiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Podrobne rozpísané ich nájdete priamo v správe za 29. týždeň 2022: https://bit.ly/aktualizacia-KS2022-29KT

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články