-0.9 C
Nitra
sobota, 28 januára, 2023

Horné Obdokovce: Výskum mauzólea rodiny Stummer odhalil nové zistenia

Mauzóleum rodiny Stummer v Horných Obdokovciach v okrese Topoľčany patrí medzi stavebné pamiatky z obdobia secesie na Slovensku. V roku 2021 uskutočnili komplexný reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru objektu, ktorý priniesol nové poznatky. Informoval o tom Pamiatkový úrad SR na webovej stránke.

Reštaurátorským výskumom mauzólea sa podarilo identifikovať pôvodnú koncepciu nielen stien interiéru, ale aj všetkých jeho prvkov.
      Reštaurátorský výskum spolu s umelecko-historickým výskumom priniesli informácie o vzniku a priebehu stavby a taktiež o jej výtvarnej výzdobe a zachovanom mobiliári. „Na základe získaných informácií je možné interiér a exteriér mauzólea reštaurovať do pôvodnej podoby v súlade s jeho pamiatkovými hodnotami a požiadavkami ochrany pamiatkového fondu,“ uviedol Pamiatkový úrad SR.

Horné Obdokovce: Výskum mauzólea rodiny Stummer odhalil nové zistenia
Zdroj:pamiatky.sk

Z dôvodu narušeného stavebno-technického stavu stavby mauzólea na podnety a požiadavky Krajského pamiatkového úradu Nitra podnikla obec Horné Obdokovce ako vlastník mauzólea kroky smerujúce k jeho obnove. Vzhľadom na charakter stavby je nevyhnutné obnovu tejto kultúrnej pamiatky vykonať reštaurovaním.

Stavba a zariadenie mauzólea stáli 30 492 zlatých a 89 grajciarov

Táto rodinná sepulkrálna kaplnka je postavená z tesaných kamenných článkov, pravdepodobne privezených z Rakúska alebo Maďarska, základy sú pravdepodobne z lomového kameňa zo Súloviec a vápno bolo použité so Skýcova. Mauzóleum s kryptou v podzemí je centrálna stavba s pôdorysom redukovaného gréckeho kríža. Hlavná štvorcová časť je ukončená osemhrannou kupolou, bočné apsidy sú pravouhlé, záverová apsida je polkruhová. Vstupný portál, smerom nahor sa zužujúci, ukončený ušami s kvapkami má tvar podľa egyptského vzoru, v Európe bol uplatňovaný už u empírových stavieb. Trojuholníkovo ukončené  nadpražie s volútami je zavŕšené latinským krížom. V strede nadpražia je reliéfny erb Stummerovcov s barónskou korunou. Alexandrovi Stummerovi a jeho bratom Karolovi a Augustovi udelil cisár v roku 1871 šľachtický  status za ich všeobecne prospešné aktivity, v roku 1884 získali titul uhorských barónov, uvádza sa na stránke pamiatky.sk. 

Objekt mauzólea, ktorý bol postavený v rokoch 1896-98 v štýle wagnerovskej klasicizujúcej secesie, sa zachoval  spolu aj s ohradou do dnešných dní takmer v autentickom stave. Takmer po 124 rokoch sa zachovali originálne železné vstupné dvere a okná s pôvodnými ručne vyrobenými sklami (niektoré sklá sú poškodené, na dverách chýbajú úplne), zinkové dažďové zvody s dekoratívnymi doplnkami v kompaktnom stave vrátane objímok, kompaktná neporušená dlažba a časť pôvodného interiérového vybavenia. 
Reštaurátorským výskumom mauzólea vykonanom v roku 2021 sa podarilo identifikovať pôvodnú koncepciu nielen stien interiéru  ale aj všetkých jeho prvkov. Reštaurátorský výskum spolu s umelecko-historickým výskumom priniesli dostatok informácii o vzniku a priebehu stavby a taktiež o jej výtvarnej výzdobe a zachovanom mobiliári.

Podľa Ing. arch. Eva Gažiovej (KPÚ Nitra) je možné na základe získaných informácii interiér a exteriér mauzólea reštaurovať do pôvodnej podoby v súlade s jeho pamiatkovými hodnotami a požiadavkami ochrany pamiatkového fondu.


Komplexný reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru objektu finančne podporili z dotačného systému Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom.

Zdroj: TASR

Foto:pamiatky.sk

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články