0.7 C
Nitra
utorok, 7 decembra, 2021

B. Bystrica: Na neplatičoch miestnych daní testuje mesto a UMB nový projekt

Napriek tomu, že mestá zasielajú daňovým poplatníkom upomienky upozorňujúce na to, aby miestne dane a poplatky zaplatili, inak bude ich prípad postúpený na exekúciu, stále sú ľudia, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Banskobystrická samospráva preto v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici začala testovať projekt, ktorého cieľom je znížiť podiel neplatičov. TASR o tom informovala Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.
      „Pri dani z nehnuteľnosti eviduje Banská Bystrica približne 4440 neplatičov, čo je pri fyzických osobách asi 516.000 eur. Pri poplatku za komunálny odpad ide o 10.455 neplatičov, čo pri fyzických osobách je objem nedoplatkov zhruba 1.650.000 eur,“ uviedla hovorkyňa.

      Riešenie problému s neplatičmi je dôležité najmä preto, že v dôsledku neplatenia daní dochádza k výpadkom príjmov v rozpočte.
      „Obyvatelia, ktorí si voči mestu plnia svoje povinnosti, môžu mať pocit, že znášajú daňové bremeno, pričom neplatiči využívajú verejné služby rovnako ako oni. Viacerí to považujú za nespravodlivé, čo môže negatívne ovplyvniť ich správanie sa pri platení daní a poplatkov v budúcnosti,“ konštatovala vedúca oddelenia daní a poplatkov magistrátu Viera Dudíková.
      Navrhovaný experiment spočíva v zasielaní letákov s jednoduchou grafikou obyvateľom zaradeným do jednotlivých intervenčných skupín spolu s upomienkou o zaplatení.
      „Prvá a druhá skupina dostane letáky, ktoré im poskytnú informácie o ‚morálnych a spoločenských normách‘, ako ostatní obyvatelia dodržiavajú predpisy a riadne si plnia daňové povinnosti. Tretej skupine bude doručený leták poukazujúci na ‚strach zo straty‘. Daňoví poplatníci budú informovaní o vysokej pravdepodobnosti, že po zistení nezrovnalostí v platení daní bude ich prípad postúpený do exekučného konania, na základe čoho môžu napríklad prísť o vodičský preukaz,“ doplnila Katarína Vitálišová z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja UMB v Banskej Bystrici.
      Podľa odborníkov sa tzv. behaviorálne „postrčenia“ ukazujú ako efektívny spôsob ovplyvnenia účinnosti verejnej politiky v rôznych oblastiach.

Zdroj: TASR

Foto: Ilustračné NN

Prečítajte si tiež

Najnovšie články