15.9 C
Nitra
štvrtok, 6 októbra, 2022

Ako sa darí mostom v Nitrianskom kraji? Cez jeden už od zajtra nákladné autá neprejdú

Už pár dní zisťujeme, že v zlom stave, okrem iného, máme v našej republike aj mosty. Ako napríklad ten, už zatvorený, v Hlohovci, alebo ten v zlom stave, kde dochádza k obmedzeniu dopravy, v Nitre. A to sa o mnohých iných ani neinformuje.

Martin Kusenda, ktorý kandiduje na post predsedu NSK, si teda položil otázku: Ako sa teda darí mostom v našom Nitrianskom kraji?

A tu je na ňu podpoveď.

„Tento pondelok, 28.03.2022 sa konalo 36. riadne zasadnutie Zastupiteľstva NSK.

Bod číslo 7 bola Správa o stavebno – technickom stave mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja ku dňu 31.12.2021

Na úvod treba povedať, že na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja je ku dňu 31.12.2021 evidovaných spolu 526 mostov, z toho 132 na cestách II. triedy a 394 na cestách III. triedy.

Stupeň hodnoteniaZa rok 2021
I. – Bezchybný1
II. – Veľmi dobrý13
III. – Dobrý111
IV. – Uspokojivý279
V. – Zlý100
VI. – Veľmi zlý21
VII. – Havarijný1

Z vývoja za sledované obdobie vyplýva, že stavebno-technický stav mostov na cestách II. a III. triedy sa neustále zhoršuje.

Počet mostov v stupňoch I.-bezchybný, II.-veľmi dobrý a III.-dobrý klesá.

Na úkor toho vzrastá počet mostov v stupňoch IV.-uspokojivý, V.-zlý, VI.-veľmi zlý a VII.- havarijný .

Teda celkový vývoj stavu mostov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja je veľmi nepriaznivý.

Dôvodom zhoršenia stavebno-technického stavu mostov je (podľa zverejnenej správy) nedostatočná pozornosť venovaná ich pravidelnej údržbe, plánovaniu a realizácii nevyhnutných opráv, resp. rekonštrukcií mostov.

Medzi tých 100 zlých mostov patrí aj  tzv. Cabajský most nad železnicou v Nitre. Ten bol postavený v roku 1987. Veľmi dobre si pamätám jeho výstavbu.

Od 2. apríla 2022 do 1.6. 2023 bude most uzatvorený pre vozidlá nad 20 ton. Výnimku bude mať autobusová doprava. Tento most, ako aj iná cestná infraštruktúra v našom kraji, doplatil na nekompetentnosť ako aj nezáujem ministrov dopravy a slabý vyjednávací potenciál NSK. Čierneho Petra má teda v ruke Nitriansky samosprávny kraj.

Preto že v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) má vlastník a správca povinnosť udržiavať pozemné komunikácie a ich súčasti pre zaistenie bezpečnej cestnej premávky.

Bez zásahu vlastníka NSK, resp. správcu bude pokračovať ďalšie zhoršovanie stavebno – technického stavu mostov. Nový predseda NSK by teda mal okamžite prijať strategické rozhodnutia týkajúce sa tejto problematiky v dostatočnom predstihu.

Pri stanovení poradia mostov určených na obnovu a rekonštrukciu by sa malo postupovať podľa zásad bezpečnosť – ekonomika – komfort.

Zaujímavou myšlienkou je zriadiť v rámci organizačnej štruktúry Regionálnej správy a údržby ciest osobitnú „mostnú čatu“, na výkon údržby a opráv mostov vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja nachádzajúcich sa na cestách II. a III. Triedy. Zároveň bude v budúcom období potrebné pravidelne vyčleňovať finančné zdroje na  komplexnú diagnostiku, obnovu a rekonštrukciu mostov. Významným zdrojom financovania obnovy a modernizácie mostov by mohli byť  fondy EÚ nakoľko rozpočet Nitrianskeho samosprávneho kraja nedokáže vygenerovať dostatočné zdroje na tento účel,“ povedal vo videu občiansky kandidát.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články