19.2 C
Nitra
pondelok, 8 augusta, 2022

Ak správca nepredložil vlastníkom bytov plán opráv, nemá nárok na platby

Správca bytového domu musí každoročne predkladať vlastníkom bytových a nebytových priestorov v dome plán opráv na nasledujúci rok, a to do 30. novembra aktuálneho roka. Ak tento plán nepredloží, nemá nárok na platby za správu, čiže vlastníci bytov a nebytových priestorov majú právo ho týmto spôsobom sankcionovať. Uviedol to predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Marek Perdík.

Úlohou každej správcovskej spoločnosti je v spolupráci s vlastníkmi zabezpečovať plynulý chod spravovanej nehnuteľnosti. Na to slúži aj plán opráv na nasledujúci rok, ktorý správca vypracuje a každoročne predkladá vlastníkom do 30. novembra. Mal by zohľadniť najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí a zariadení domu a správca by mal predložiť aj návrh výšky tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok.

„Predpokladom na správne vypracovanie plánu opráv na nasledujúci rok by mala byť dostatočná znalosť správcu o technickom stave domu, jeho spoločných častí a spoločných zariadení, ako aj o finančných možnostiach vlastníkov,“ zhrnul Perdík. Do plánu opráv však nepatria revízie a odborné prehliadky technických zariadení.
      Správca pri tvorbe plánu nie je viazaný žiadnou legislatívou, preto tomu správcovia často neprikladajú veľkú dôležitosť. Ako pomôcka im však môže slúžiť technicko-odborný audit bytového domu, pomocou ktorého správca vie efektívnejšie určiť potrebné práce a nutné opravy bytového domu.
      Perdík vyzdvihol, že plán opráv navrhnutý správcom nie je pre vlastníkov záväzný, keďže správca môže na schôdzi vlastníkov navrhnúť hlasovanie o jeho návrhoch.

Zdroj: TASR

Foto: Ilustračné NN

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články